Förening


 Föreningen


Ridled Sörmland är en ekonomisk förening. Föreningen bildades 1998 och har idag 6 värdfamiljer och ca 11 dagsetapper. Den gemensamma nämnaren för medlemmarna är hästintresset och viljan att utveckla landsbygden.


Både intresse och behov av fina rid- och körvägar finns inte bara här, utan runt om i vårt avlånga land. Vi erbjuder därför alla hästvänner markerade och iordningställda rid – och körleder i den vackra Sörmländska naturen, samt ett trevligt sätt att umgås på.
Styrelsen


Ordförande: Katrin Jägerup

Tel 070-7653846


Sekreterare: Siv Erikssn

Tel 076-2640494


Kassör: Kerstin Jutell -Eriksson

Tel 070- 2470158


Övriga ledamöter:

Jan -Erik Eriksson

Torgny Eriksson© Ridled Sörmland 2019 - bokning@ridleden.se